C150 - Zawadnianie pomp

Ręczna próżniowa pompa membranowa PAM

Ręczna próżniowa pompa membranowa PAM
Producent: Łukomet
Model: C151,PAM
Opis produktu

Przeznaczenie i zakres stosowania

Pompa membranowa typu PAM o napędzie ręcznym przeznaczona jest do podciśnieniowego (próżniowego) zawadniania układu ssącego i wnętrza odśrodkowej pompy wodnej celem umożliwienia jej rozpoczęcia pompowania wody. Pompą PAM wypompowujemy powietrze, na którego miejsce ciśnienie atmosferyczne wtłacza wodę co pozwala na skuteczne zawodnienie z lustra wody położonego nawet 6 m poniżej, bez konieczności stosowania kosza z zaworem stopowym. C151,PAM nie jest zalecana do podsysania  olejów, alkoholu, roztworów kwasów i zasad.  ŁUKOMET stosuje pompę membranową PAM w układach zawadniania do pompowni ciągnikowych, elektrycznych i spalinowych z odśrodkowymi pompami jedno i wielostopniowymi. Wydajność pompy PAM pozwala na sensowne stosowanie jej do zawadniania pomp z układami ssącymi o średnicach do 200 mm. Wyrób importowany przez ŁUKOMET z Włoch.
 

Budowa, kompletacja, zasada działania

Konstrukcję pompy C151,PAM stanowią dwa ciśnieniowe odlewy ze stopu aluminium w kształcie głębokich misek skręconych śrubami z obrzeżem gumowej membrany dokładnie wypełniającej połowę tak powstałej puszki. Membrana wprawiana jest w ruch za pomocą ręcznej dźwigni (ciśnieniowy odlew ze stopu aluminium) poprzez cięgło zamocowane w jej denku. Pełne ruchy membrany od skrajnego do skrajnego położenia pozwalają uzyskać  podciśnienie nawet do -0,08 MPa. Przepływem wypompowywanego powietrza sterują dwa gumowe zawory ssący i wydechowy.

Główne elementy pompy stanowią: dźwignia 1, korpus 4, łącznik 7, membrana gumowa 11, zawór ssący 12, miska dolna 13, zawór wydechowy 14. W korpusie znajdują się trzy nagwintowane otwory M8 (M10) przeznaczone do mechanicznego  montażu. Pompa powinna być zamocowana w pozycji poziomej. Centralnie w dnie dolnej miski, pod zaworem ssącym znajduje się przyłącze ssące GW ¾”. Pompa znosi jedynie niewielkie nadciśnienie obce a więc po zawodnieniu ale jeszcze przed uruchomieniem ciśnieniowej pompy wodnej musi być odcięta od układu tłocznego zewnętrznym zaworem.
 

Dane techniczne

Pojemność skokowa:                  - ok. 1,6 dcm3

Maks. wysokość ssania:             - 6 m

Przyłącze ssące:                         - ¾”

Waga:                                        - 2,5 kg

Nacisk na dźwignię:                   - 100 - 200 N

Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.