C000 - Pompownie ciągnikowe

C000 Pompownie ciągnikowe systemów deszczuj.

C000 Pompownie ciągnikowe systemów deszczuj.
Producent: Łukomet
Model: C000
Opis produktu

Przeznaczenie

Pompownie ciągnikowe przeznaczone są do zasilania wszel­kiego typu systemów nawadniających czerpiących wodę z ujęć powierzch­niowych takich jak jeziora, rzeki, stawy, rowy a na­wet studnie głębi­nowe, w których lustro wody nie opada poni­żej 6 m od stanowiska pompy. Pompownie przeznaczone są do współ­pracy z odpo­wiednio mocnym ciągnikiem rolniczym wyposa­żonym w TUZ i WOM  540 obr/min (1000 obr/min). Szeroka gama stosowa­nych pomp zaspo­kaja potrzeby za­równo deszczowni szpulo­wych znacznie oddalonych od źródła wody, dużo-obsza­rowych deszczowni stacjonarnych i in­stala­cji przeciwprzy­mrozko­wych, instalacji kropelkowych,  jak rów­nież na­wodnień zale­wowych, przepompowywania stawów, odpom­powy­wania tere­nów zalanych a nawet gaszenia pożarów.

 

Budowa i zasada działania

W wersji podstawowej pompownia montowana jest na spawanej, ocynkowanej ogniowo, stalowej ramie przy­stosowanej do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika rolniczego. Na ramie zamontowany jest monoblok pompy odśrodkowej z przekładnią zwiększającą 7 razy obroty WOM. Do zawadniania pompy głównej służy ręczna pompka membranowa, do pomiaru ciśnienia manometr glicerynowy. Króciec ssący z dyfuzorem i  szyb­kozłączem dźwigniowym lub bagnetowym. Na tłoczeniu zasuwa klinowa i szybkozłącze. Standardowy układ ssący to: kolanowy kosz z zaworem stopowym i szybkozłączem systemu BAUER, od­cinek 3m  rury deszczow­nianej stalowej cynkowanej,  i odcinek 2m  węża półelastycznego. Dobór odpo­wiedniej pompowni najlepiej powierzyć specjalistom z ŁUKOMET-u. Przy doborze należy przede wszyst­kim wziąć pod uwagę: wymagane zapotrzebowanie wody dla danej plantacji, zapotrzebowanie i ciśnienie wody dla posiadanej deszczowni, straty ciśnienia na rurociągu przesyłowym, moc ciągnika jakim dysponujemy.

 

 

Typ pompy

Obroty [l/min]

Wydatek

l/min

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1500

1800

2000

2400

3000

3500

4000

m3/h

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

72

90

108

120

144

180

210

240

TOF-50

540

H [m]

54

53

53

51

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N [KM]

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

T1-40

510

H [m]

105

105,5

104

102

98,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N [KM]

11

13

15,5

18

20,2

T2-40

485

H [m]

128

128

127

126

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N [KM]

18

21

24

28

31

T1-50

500

H [m]

 

 

 

91

91

90

89

88

86

84

 

 

 

 

 

 

 

 

N [KM]

 

 

 

20

21

23

25

27

28

29,5

T2-65

500

H [m]

 

 

 

112

110

108

103

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N [KM]

 

 

 

24

27

30

33

35

T2K65/2

510

H [m]

 

 

 

148,8

146

142,5

137,5

130,8

122,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N [KM]

 

 

 

32,5

35,8

38,8

41,5

44

46,2

T600

540

H [m]

 

 

 

 

71

71

71

70

69

68

65

 

 

 

 

 

 

 

N [KM]

 

 

 

 

17

18

19

20

22

23

25,5

T750

540

H [m]

 

 

 

 

74

73,5

73

71,5

71,3

71

69

62,5

57

51

 

 

 

 

N [KM]

 

 

 

 

20,5

21,5

22,2

23,4

24,5

26

28,5

32

34

35

T800

540

H [m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

96

94

92

90

82,5

 

 

 

N [KM]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

39

47,5

50

55

62

T800S

540

H [m]

 

 

 

 

 

132

132

131

130

128

125

122

114

107

 

 

 

 

N [KM]

 

 

 

 

 

32

35

38

41

45

52

62

68

72

T1000

510

H [m]

 

 

 

 

 

102

103

104

105

106

105

104

102

99

92

 

 

 

N [KM]

 

 

 

 

 

32

34

36

39

42

46

52

58

62,5

71,3

T1200

1050

H [m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

105

104

102

99

92

 

 

 

N [KM]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

47

52,3

57

62,5

71,3

T1200S

1000

H [m]

 

 

 

 

 

 

 

135

136

137

138

138

137

135

133

 

 

 

N [KM]

 

 

 

 

 

 

 

44

49

53

62

75

88

93

109

T2-85

500

H [m]

 

 

 

 

 

84,2

84,3

84,3

84,2

84

83

81

77,5

72

 

 

 

 

N [KM]

 

 

 

 

 

25,2

26,8

28,8

30,5

32

36

39,4

42

43,7

T3100A

540

H [m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,4

78

77

75,5

73

66,3

57,3

 

 

N [KM]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

36,7

40

43,7

46,5

51,8

55,8

T3110A

540

H [m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

93,8

93,5

93

92,3

90

85,5

75,7

 

N [KM]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,7

49,3

53,8

58

62

69,3

76

82

T1250/

1500

1000

H [m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

136

132

125

115

N [KM]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

114

128,5

142

160

T4125

505

H [m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

87,2

85,8

83

77,5

N [KM]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,8

73

80

86

91,5

Oprócz powyższych, ŁUKOMET może wykonać na zamówienie pom­pownie o dowolnych pa­rametrach, na dwukoło­wym podwoziu, z za­wadnia­niem lejkiem, lub inżektorowym, z automa­tycznym zabezpie­czeniem przed awarią , z wielo­stopniową pompą wysokociśnieniową z nisko­ciśnieniową pompą wielkiej wydajności, z windą do opusz­czania kosza ssą­cego, z pompą do gnojowicy wyposażoną w rozdrabniacz nożowy, pompą samozasysającą lub próżniową.

W warunkach gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej i powierzchniowych ujęć wody, a wody grun­towe zalegają na głębokości 10-60 m, ŁUKOMET proponuje przedstawioną po lewej stronie, pompę wałową głę­binową na­pędzaną od WOM ciągnika rolniczego.

Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 15
Wydajność [m3/h]:0 - 240
Obroty [1/min]:460 - 1000
Moc [KM]:26 - 160
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.