Warsztatowe

Agregat Perkins + S3K100/2

Agregat Perkins + S3K100/2
Producent: Łukomet
Model:
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompownia spalinowa przeznaczona jest do zasilania sys­temów nawadniających z powierzchniowych ujęć wody położonych nie niżej jak 6 m od stanowiska pompy. Zastosowana pompa zaspokaja potrzeby zarówno deszczowni szpulowych znacznie oddalonych od źródła wody, małoobszarowych deszczowni stacjonarnych, nawodnień zalewowych, systemów zraszaczowych i kroplowych, przepompowywania sta­wów, odpompowywania terenów zalanych. Niezastąpiona jest tam, gdzie nie ma energii elektrycznej lub niemożliwy jest jej pobór na poziomie kilkudziesięciu kilowatów.
 
Budowa i kompletacja
Pompownia montowana jest na jednoosiowym podwoziu wykonanym z wielkogaba­rytowych profili zamkniętych stanowiących zbiornik paliwa. Podwozie ma tele­skopowo wysu­wane nogi podporowe stabilizujące urzą­dzenie podczas pracy. Na podwoziu za­montowany jest wysokoprężny silnik czterocylin­drowy UR­SUS-PERKINS  o mocy 41 kW, zespolony kołnierzowo z wielostopniową pompą odśrodkową ROVATTI S3K100/2. Do zawadniania pompy głównej służy eżektor zakładany na rurę wydechową silnika. Pompownia posiada układ ssący HK159 z szybkozłączami typu BAUER który złożony jest: z półela­stycznego węża PCV 2m, rury stalowej (ocynkowanej ogniowo) 3m i łukowego kosza ssącego z zaworem stopowym. Po stro­nie tłocznej pompa wyposa­żona jest w zawór odcinający i szybko­złącze HK108. Układ auto­matyki zabezpiecza przed awarią, co umożliwia pracę pompowni bez nadzoru.
Rozruch silnika elektrycznym rozrusznikiem. Chłodzenie pły­nem, wentylator wydmuchowy. Filtr powietrza suchy. Wodna chłodnica oleju silnikowego. Całe wyposażenie mieści się na ramie pompowni.
Parametry pracy
TYP SIL­NIKA
TYP POMPY
OBROTY
[1/min]
WYDATEK
l/min
1000
1200
1400
1600
1800
M3/h
60
72
84
96
108
A4.236
S3K100/2
1800
H [m]
95
93
91
88
85
N [kW]
25,9
28,1
30,1
33
35,2

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.